Klachten


Als je een klacht hebt over onze dienstverlening of een product horen wij dit uiteraard graag. Meld je klacht door ons te bellen, mailen of schrijven. Als wij je klacht hebben ontvangen, streven wij ernaar deze binnen één werkdag te behandelen.

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Webshop Keurmerk. Mocht je ontevreden zijn over de afhandeling van je klacht dan kunt u contact opnemen met de geschillencommissie van deze stichting.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig/verplicht deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.